เสาสไตล์โรมัน

 
   
    เสาโรมัน มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสาแบบร่องกลม ร่องเหลี่ยม เสาสอบ  
  เป็นต้น  ซึ่งในการผลิตเราจะทำเป็นครึ่งซึก และนำมาติดตั้งโดยการประกบรอบเสา  
  โครงสร้างที่มีอยู่แล้ว ข้อดีของการนำเสาโรมันมาใช้ในงานก่อสร้าง คือ  
  1   สามารถเพิ่มความเรียบร้อยและความสวยงามให้กับเสาโครงสร้างได้อย่างดี  
  และทำได้ง่ายกว่าการฉาบลวดลายเองหน้างาน  
    2  เราสามารถใช้เสาโรมันมาแทนไม้แบบได้ในกรณีที่ต้องการหล่อเสาโครงสร้าง  
  พร้อมกับการตั้งเสาโรมันเลย  
     
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   

 
   
   
   
     
 
     
     
     
     
     
     
     
    C001 C002  
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    C003 C004  
         
       
     
     
     
     
     
     
     
    C005    
         

 

Last Updated (Wednesday, 06 January 2017 09:09)
 

Copyright © 2010 www.banroman.com.
All Rights Reserved.

Browser Support : Internet Explorer 7+ , Mozilla Firefox , Google Chrome , Opera , etc.